Legemidler til
Ukraina

Levering av legemidler til Ukraina

Med den katastrofale krigen i Ukraina som ødelegger ikke bare folks liv, men også samfunnsstrukturen, vil befolkningen i Ukraina trenge all støtte de kan få.

Til dags dato har generøsiteten til verdens befolkning vært forbløffende. Millioner av mennesker i Polen, og de i de andre nabolandene, har tatt imot flyktninger i sine hjem. Offentlige givere over hele verden har bidratt med generøse økonomiske donasjoner til veldedige organisasjoner, og mange regjeringer har handlet sammen for å støtte det ukrainske folket.

A large open area with hundreds of cardboard boxes containing various supplies

Kasseflod

Lokalsamfunn, skoler og religiøse grupper over hele det europeiske kontinentet har spontant organisert innsamlinger av forsyninger. Mye av dette transporteres i biler og varebiler til den ukrainske grensen.

Folk har også sendt alle typer medisiner, det være seg hva de har liggende hjemme eller de har kjøpt nytt på apoteket. Disse er sendt sammen med klær, matvarer og leker.

Mesteparten av disse generøse bidragene er imidlertid blitt levert til den polsk-ukrainske grensen i pappkasser, og dette har medført en pandemi av kasser som har spredt om seg i grenseområdene. Det har blitt stadig vanskeligere å hente medisiner ut fra disse forsendelsene og selv når det lykkes, er opprinnelsen ofte ukjent, og mye av det kan ikke brukes.

Hjelp oss med å behandle ofrene fra krigen på Ukrainske sykehus.

Etter hvert som krisen blir dypere, trenger imidlertid ofrene mye mer spesialistmedisinering; det som brukes på sykehus for å behandle krigsskader. Sykehus som behandler de skadde trenger medisiner som kun er tilgjengelig fra spesialistleverandører og som på grunn av sin natur må lagres og transporteres under optimale forhold. Mange legemidler til sykehus finnes i infusjonsposer, andre kan være spesialistmedisinerte sårbandasjer; noen må vedlikeholdes og transporteres ved bestemte temperaturer. Sykehus kan bare behandle sine pasienter med slike medisiner hvis de vet at de har kommet gjennom korrekte kanaler hvor kvaliteten kan garanteres for. Først da vil de vite at legemidlene er trygge å bruke på pasienter som trenger dem mest.

A person holding a Medicines to Ukraine poster
A person holding a Medicines to Ukraine poster

Stadig lavere medisinbeholdninger på sykehusene

Farmasøyter over hele Europa har svart på de ukrainske sykehusenes rop om spesialisert hjelp ved å lansere en sentralisert kampanje. Under ledelse av de nasjonale farmasøytorganisasjonene bruker farmasøytene deres medisinske ekspertise til å organisere anskaffelse, logistikk og trygg frakt av spesialmedisiner til de stedene der behovet er størst.

Kampanjen samarbeider med organisasjonen Farmasøyter uten grenser og andre relevante veldedige organisasjoner innenfor helsevesenet for å organisere dette initiativet. Dine donasjoner vil bli brukt til å kjøpe nødvendige legemidler sentralt fra de mest passende leverandørene og til å distribuere dem til de Ukrainske sykehusene. Etter hvert som situasjonen utvikler seg og hvis det kritiske behovet avtar, vil donasjonene bli brukt til å avhjelpe de sammensatte legemiddel-relaterte behovene til de ukrainske flyktningene.

I tillegg til dette akutte behovet, vil farmasøyter, fra hele verden som allerede jobber frivillig i tilknytning til denne krisen, få spesifikk opplæring og bli sendt for å hjelpe til på sykehus og flyktningsentre for å støtte den humanitære innsatsen.

Spesialist transport

I samarbeid med polske og ukrainske myndigheter er det etablert sikker transport for å få spesial legemidlene over grensen til Ukraina på sikrest mulig måte. Myndighetene vil også bistå med nødvendige tilpasninger i distribusjonsruten der dette måtte bli nødvendig ut fra den rådende situasjonen. Fra den første leveringsdestinasjonen vil legemidlene bli fraktet til et militærsykehus og deretter distribuert videre til en rekke andre steder i Ukraina ved bruk av passende sykehustransport.

Fire and ambulance service workers rescuing people from a damage tower of flats

Vi ber om din hjelp! Vennligst gi sjenerøst for å støtte folket i Ukraina